U bent hier

Signalisatie

Signalisatie en parkeertekens

Indien u een container huurt om op de openbare weg te plaatsen, moet u signalisatie voorzien. Hiervoor moet een signalisatievergunning worden aangevraagd. Deze bepaalt welke signalisatie op welke manier moet worden geplaatst.

Het aanvragen van deze vergunning gebeurt bij de dienst Mobiliteit-Openbaar Domein van uw gemeente. Theoretisch gezien duurt het 5 dagen, maar in de praktijk is dit vaak sneller in orde. Enkel voor gewestwegen moet u de aanvraag 3 weken op voorhand indienen.

Als u de vergunning heeft verkregen en u bij ons een container huurt, dan kunnen wij gratis signalitatieborden voorzien die u kan gebruiken om uw container veilig en correct op de openbare weg te plaatsen.